Tlač Email

Milí priatelia,

v neustále sa zrýchľujúcej dobe súčasnosti nikto z nás nemá času nadbytok, keďže sme neustále konfrontovaný s aktivitami vyplývajúcimi z každodennej ekonomicko-spoločenskej reality fungujúcej na konceptoch umelých informačných polí dezinformácie, manipulácie a kamufláže. Nikto z nás nepovažuje za užitočné tráviť zmenšujúce sa kvantum osobného času, ktoré má k dispozícii premýšľaním nad neefektívnymi a zavádzajúcimi aktivitami či úvahami. Každý z nás ma však jedinečnú možnosť, za predpokladu dosiahnutia určitého stupňa poznania, oslobodenia sa z područia manipulátorov a rozhodnutia sa o svojom ďalšom angažmá v životnom cykle tejto pozemskej reality.

Cieľom mojich stránok je zameranie Vašej pozornosti ku skutočným témam súčasnej reality a demaskovanie falošných vrstiev predstavujúcich pasce na ceste poznaním. Skutočná realita je omnoho komplexnejšia, ako je ta, ktorú vidíme cez úzku štrbinu našich zmyslov. Najjednoduchšou a najprirodzenejšou cestou sebarozvíjania je zosynchronizovanie sa s matkou Zemou, pochopenie skutočných hodnôt prirodzených zdrojov a väzieb z toho vyplývajúcich. Každý z nás je energetický prepojený s matkou Zemou, s ktorou spoločne predstavujeme jedinečnú živú bytosť s príležitosťou k vzostupu. Ide však o to, koľkí z nás zvládajú túto spoločnú cestu a sú schopní harmonickej koexistencie s prírodou a ostatnými živými tvormi. Stále je to len o slobodnej voľbe každého z nás a o tom kam usmerníme svoju pozornosť a svoju energiu.

Mojou snahou je inšpirovať Vás na ceste poznaním a naladiť Vás na vibrácie inej dimenzie našej reality na matke Zemi, odhaliť Vám harmonickú jedinečnosť magického sveta ukrývajúceho sa pod vodnou hladinou a zosynchronchronizovať Vaše vedomie s tou časťou prírody, ktorá pre mnohých zostáva stále veľkým tajomstvom.

Všetkým návštevníkom mojich stránok veľmi pekne ďakujem, úprimne a zo srdca, za Váš čas a každému prajem pri tejto misii za slobodou nádherný zážitok a rozradostenú dušičku.