Chceme žiť podľa Bilderbergu? PDF Tlač
Hodnotenie užívateľov: / 0
NajhoršíNajlepší 

     V súčasnom svete je človek uväznený v obavách, strachu, roztrpčenosti a dezilúzii, vyplývajúcich z každodennej realityživota. Neustále je konfrontovaný so všeobecne zaužívanými rituálmi umelých informačných polí a vzorcami správania sa, vytvorenými vládnucími elitami. Jeho bytie je presýtené nízkymi vibráciami strachov, sofistikovane a nepretržite útočiacich na jeho psyche z médií a infokomunikačných prostriedkov, ktoré sú čoraz viac plné násilia, nešťastí, negativity a neistej budúcnosti. Všetkým týmto témam je dodávaný punc dôležitosti a najvyššej priority. Toxicita negatívnych emócií a temných pocitov strachov má za následok hromadenie bolestivých udalosti v každodennom živote.

      Pýtam sa, prečo sa to deje, komu to slúži a pre koho to je dôležité? Odpoveď je zrejmá „politickým a mocenským elitám“ uzurpujúcimi si prostredníctvom kombinácie nátlaku a manipulácie dominantné postavenie v systéme spoločnosti. To sú práve ti páni, ktorí sa tak radi prezentujú hriešne drahými hodinkami. Títo mocou posadnutí najvyšší hráči predstavujú démonické entity vtelené do ľudských tiel,ale s protiľudskými vzorcami správania, ktorí radi ovplyvňujú dianie spoza opony prostredníctvom tajných spoločností. Na dosiahnutie svojich cieľov vytvorili najdokonalejší otrokársky systém, ktorý nazývame demokracia. Demokracia v súčasnej podobe je iba ilúziou slobody a všetci v nej fungujúci sú závislí. Najúčinnejším prostriedkom generujúcim závislých jedincov v spoločnosti je ekonomika. Cez ekonomiku ovládli politiku, bankovníctvo, korporácie, súdnictvo, masmédia, kooptovali cirkve, zdravotníctvo a vzdelanie.Vytvorili systém silových rezortov zastrašujúcich všetkých tých, ktorí majú iný pohľad na život, dianie v spoločnosti a na Zemi.

      Hegemónom v tejto oblasti je skupina Bilderberg (Bilderberg Group).Že ste ešte o stretnutiach svetovej elity zvanej Bilderberg nepočuli? Prečo vie o tom tak málo ľudí? Prečo sú témy Bilderbergu zámerne utajované? Čo pred verejnosťou Bilderberg skrýva? Pre tých, ktorí nie sú úplne v obraze, zopár faktov o čom to je:

Skupina Bilderberg je mocenská organizácia, ktorá združuje tých najbohatších a najvplyvnejších ľudí planéty, ktorí si dali výsadu rozhodovať o budúcnosti sveta bez vedomia verejnosti. O nás bez nás. Podľa BBC, CNN a ďalších svetových médií (uvedomte si však, že aj média sú pod ich vplyvom) tvorí skupinu Bilderberg viac ako 150 svetových elitárov, ktorí sú jej stálymi členmi. 

     Skupina Bilderberg bola založená v roku 1954 americkým židom Sr. Davidom Rockefellerom a anglickým židom Baronom Jacobom Rothschildom (jeho praotec Nathan Mayer Rothschild vďaka podvodu na burze skúpil v časoch Napoleona 98% vtedajšej britskej ekonomiky). Jej názov je odvodený od mena Hotela de Bilderberg v holandskom Oosterbeeku, kde sa konalo prvé stretnutie Bilderbergu v máji 1954.Bilderberg je napojený na tradíciu slobodomurárov a Iluminátov, nesporný je jeho anglo-americky pôvod. Filozofiou Bilderbergovcov je tzv. Nový svetový poriadok (New World Order), o ktorom sa často vo svojich prejavoch zmieňoval aj bývalý americký prezident George H. W. Bush starší, jeden z významných členov organizácie.

      Ešte pred niekoľkými rokmi nebolo prakticky možné nájsť akúkoľvek informáciu o skupine Bilderberg. Ti, ktorí našli odvahu hovoriť otvorene o Bilderbergu, boli označovaní za vyšinutých konšpiračných fanatikov.

     Paradoxom je, že títo arogantní elitári sa cítia už natoľko silní, žefungujú verejne. Už sa stalo zvykom, že sa každoročne stretávajú a dokonca o týchto stretnutiach aj informujú, samozrejme v rozsahu im vyhovujúcom.

        Spomedzi Slovákov sa medzi pozvanými uvádza jedine Ivan Mikloš.

      Zdá sa, že slovenská politická elita sa podučila niektorým praktikám tejto skupiny. Podobne ako skupina Bilderberg, ani oni nevpúšťajú medzi seba novinárov, verejnosť je absolútne vyšachovaná z jednaní a pritom rokujú o našich financiách, tým pádom o našom živote a našej budúcnosti!

 

      Otázky sociálnej, daňovej a odvodovej reformy sú natoľko závažné, že verejnosť by o nich mala vedieť. Čo je na tom tajné? Prečo sazatvárajú? Už sme si zvykli, že odborná verejnosť je z diskusií o odborných témach vyšachovaná. Prakticky sme vyškrtnutí všetci a výsledok pociťujeme v realite. A aká tá každodenná realitaživota je, vidí každý sám na vlastné oči.

      Človek dnes vidí, ako sa jeho práva strácajú,  jeho túžby a rozvoj sú potlačované. Žije v neustálom zhone, ohlupovanie a balamutenie nadobudlo obludné rozmery. Ľudská populácia je postupne premieňaná na bezduchú masu biorobotov bez túžby tvoriť, ktorá nemyslí samostatne a prijíma vnútené ako jedinú pravdu. Svet žije dobu okultizmu, ktorá je plná mor, démonov a mentálnychnetvorov vysávajúcich vitálnu a životnú energiu zo všetkých na každej úrovni priestoru.

     Môžeme niečo robiť?

    Áno môžeme! Môžeme precitnúť a uvedomiť si, že sme síce nepatrným článkom v systéme univerza a zámeroch vyšších duchovných entít,ale sme Božími dietkami a Boh tvorí šťastný život pre všetky svoje deti.Všetko,čo sa deje, deje sa za účelom konkrétnej zmeny, pozitívnej alebo negatívnej, konštruktívnej alebo deštruktívnej. Pre jej kvalitu je rozhodujúci smer našichtúžob, pretože sme jedineční v tom, že môžeme tvoriť vo svojich túžbach. Aby sme však mohli tvoriť, musíme pochopiť. V súčasnosti sa nachádzame v kľúčovom bode vývoja, kde to, aké voľby učiníme teraz, určí kvalitu našej existencie v budúcnosti. Budúcnosť nie je determinovaná, sama je množinou nekonečného množstva možných stavov a to, aká bude vychádza z evolúcie projekcií našich túžob tu a teraz.Keď svoju túžbu po mieri a istote, šťastí a harmónií... začneme projektovať do reality, všetky vojny a krízy, nešťastia a negativity... začnú ustupovať.Je to len o slobodnej voľbe každého z nás a o tom, kam usmerníme svoje túžby a svoju energiu.

     Uvedomme si, že každá mora, démon alebo mentálny netvor,zdajúc sa akokoľvek silný, existuje iba vďaka energií temných pocitov našich vlastných strachov. Jeho sila je úmerná sile našich strachov.Je to práve naša vlastná energia, ktorá ich drží v existencií. Bez nej sú odsúdení na zánik. Nebáť sa ich a postaviť sa im, znamená zbaviť sa vlastných strachov na všetkých úrovniach priestoru a času nášho bytia tu a teraz. Premeňme všetky strachy na lásku a pozitívne emócie. Je to jednoduché a nestojí to nič.

     Pochopenie toho,čo sa v súčasnosti deje pred našimi očami v tejto rozhodujúcej dobe, však nie je jednoduché. Nachádzanie pravdy je možné ibaza predpokladu dosiahnutia určitého stupňa poznania a oslobodenia sa z područia manipulátorov. Rozhodnutie sa o svojom ďalšom angažmá v živote je našou voľbou, právom daným od Boha. Vlastný vhľad do diania a hľadanie nových alternatív, nám umožní vidieť skutočné príčiny prebiehajúcich udalosti. Súčasná situácia si vyžaduje dostatočný počet prebudených ľudí, ktorí musia ihneď jednať, aby zaistili rovnováhu spravodlivosti a sociálneho poriadku v systéme našej spoločnosti.

     Nenechajme si šliapať po svojich právach! Nenechajme za seba rozhodovať mocou posadnutých politikov, ktorí sú už tak dlho v mocenskom systéme, že ich schopnosť vnímania reality bežného života sa už dávno stratila. Žiadny dlho pôsobiaci politik ma nikdy nepresvedčí o svojej snahe pomôcť urobiť život radostnejším. Mal na to dostatok príležitosti, ale jeho osobné záujmy sú nad záujmami väčšiny. Nevoľme ľudí, ktorí rokujú tajne a neoficiálne. Najlepšie bude poslať túto skorumpovanú bandu privatizérov a tajnostkárov tam, kam už dávno patria - na smetisko. Boží súd neminie nikoho.

     Žime si svoj vlastný život podľa vlastných túžob, v láske a radosti, v súlade so zákonmi neubližovania. Stále je to len o nových alternatívach slobodnej voľby každého z nás a o tom, kam usmerníme svoje túžby a svoju energiu.

        Moja odpoveď na otázku v titule je: „Ja rozhodne nie!

S láskou

 

Niet hlupejšieho želania ako byť najrozumnejší zo všetkých.

Francois Duc de la Rochefoucauld