Zákon príťažlivosti PDF Tlač
Hodnotenie užívateľov: / 0
NajhoršíNajlepší 
   

     Je veľa veci, ktoré sa nám javia tajomne. Tajomstvom je všetko, čo presahuje rámec nášho poznania, kde naša schopnosť pochopenia veci sa buď stratila v čase alebo sme ešte nedospeli do stavu jej prijatia. Treba si uvedomiť, že my všetci pracujeme s jednou nekonečnou energiou. My všetci sa riadime rovnakým zákonom platným pre časopriestor tejto časti Univerza – „Zákonom príťažlivosti“. Starí mudrci poznali tento zákon a účinne ho využívali vo svojich životoch.

     Tajomstvo tohto zákona spočíva v tom, že podobné, či rovnaké sa priťahuje (podobne ako u klasického magnetu). Všetko, čo vchádza do nášho života, si sami "priťahujeme". Všetko je vtiahnuté do života pomocou projekcie našich predstáv v našich mysliach. Priťahujeme presne to, na čo myslíme. Našou úlohou je vytrvať v predstave toho, čo chceme a ujasniť si to v našej mysli. Stávame sa tým, na čo najviac myslíme, ale taktiež priťahujeme to, na čo najviac myslíme. Projekcie našich predstáv sa zhmotňujú. Predstavujte si seba, že žijete v láske, harmónii a hojnosti a pritiahnete práve to. Všetko, čo sa udeje v našom živote vychádza z projekcie našich predstáv, pretože sme jedineční v tom, že môžeme tvoriť vo svojich predstavách. Aby sme však mohli tvoriť vo svojich predstavách, musíme pochopiť, že tento princíp funguje stále, zakaždým a u každého. Populárne sa to nazýva „pozitívna myseľ“. Na túto tému bolo napísaných už množstvo kníh, kde sa samotná podstata zákona príťažlivosti stratila v trasovisku zbytočných slov.

     Problémom je, že väčšina ľudí si predstavuje vo svojej mysli to, čo nechce.  Potom sa divia, že to, čo nechcú sa v ich živote znova a znova objavuje. "Zákon príťažlivosti" neberie ohľad na to, či niečo vnímame ako dobré, či zlé alebo či to chceme alebo nechceme.

 

Tento zákon, iba reaguje na naše predstavy v našej mysli. Takže, pokiaľ sa pozeráme na svoj život ako ťažký a neradostný a cítime sa kvôli tomu mizerne, je to informácia, ktorú vysielame do časopriestoru tejto časti Univerza. „Cítim sa zle, pretože môj život je ťažký.“ Týmto pocitom si túto predstavu potvrdzujem, prežívam ju na každej úrovni svojej existencie, a preto životných strastí dostanem ešte viac. "Zákon príťažlivosti" sa postará, aby sme to nechcené dostali. Ak sa stále sťažujeme, že je všetko zlé, robíme to ešte horším. 

    Náš časopriestor, do ktorého sme sa zrodili, je založený na „príťažlivosti“. „Zákon príťažlivosti" hovorí: „Dostaneš čokoľvek, na čo sa sústredíš vo svojich predstavách alebo čo hovoríš“.

    Všetko v našom živote sa deje za účelom konkrétnej zmeny. Pre jej polaritu je rozhodujúci smer našich  predstáv. V každom okamihu sa nachádzame v kľúčovom bode vývoja, kde to, aké voľby učiníme teraz, určí kvalitu našej reality v budúcnosti. Kvalita našej budúcnosti vychádza z projekcií našich predstáv tu a teraz. Keď si predstavujeme vo svojej mysli šťastný život v harmónii, hojnosti a láske... aj náš život bude v realite presne takým, na aký sa sústredíme v týchto predstavách. Je to len o slobodnej voľbe každého z nás a o tom, kam usmerníme svoje predstavy a myšlienky. Buďme preto pozorní, ktorým smerom orientujeme svoje predstavy a nezabúdajme, že ich kvalita ovplyvňuje náš život a povahu našej cesty. 

     Maznajme svoje predstavy a svoje sny, tešme sa z nich, lebo sú to plody našej duše a náznaky cieľov, ktoré nakoniec dosiahneme.

 

        S láskou

 

 

        V živote je dôležité robiť iba tie veci, ktoré nás tešia a ktoré rozradosťujú našu dušičku a nie tie veci, ktoré iní považujú za dôležité.